Bảng giá Visa nhập cảnh Việt Nam

Thắng cảnh Việt không phải là Cơ quan được Ủy quyền của chính phủ hoặc Cơ quan đại diện của Đại sứ quán. Thắng cảnh Việt cung cấp dịch vụ tư vấn làm tăng tỷ lệ đạt Visa mong muốn và đại diện Quý khách hàng làm mọi thủ tục với Đại sứ quán. Quý khách hàng có thể lựa chọn nộp hồ sơ Visa trực tiếp tại Đại sứ quán hoặc thông qua Thắng cảnh Việt, chi phí nộp trực tiếp tại Đại sứ quán có thể thấp hơn so với chi phí tại Thắng cảnh Việt.

bang gia visa viet nam

Bảng giá Visa nhập cảnh Việt Nam – Gia hạn Visa cho khách nước ngoài – Dịch vụ gia hạn visa

KHÁCH NHẬN VISA TẠI CỬA KHẨU

Loại Visa
Phí thường
Làm khẩn
Nước ngoài
Phí dịch vụ
Phí dán visa
1 tháng -1 lần
15 USD
1/2 ngày = 40 USD
1 ngày = 30 USD
3 USD
3 usd
25 USD
3 tháng -1 lần
25 USD
3 usd
25 USD
 
KHÁCH NHẬN VISA TẠI ĐẠI SỨ QUÁN
Loại Visa
Phí thường
Làm khẩn
Nước ngoài
Phí dịch vụ
Phí dán visa
1 tháng -1 lần
20 USD
1/2 ngày = 40 USD
1 ngày = 30 USD
3 USD
3 usd
50 USD
3 tháng -1 lần
23 USD
3 usd
50USD
 g
GIA HẠN – CẤP MỚI VISA CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM
Loại Visa
Phí thường
Làm khẩn
Phí dịch
  vụ
Phí dán   visa
Lưu trú visa
 1 tháng -1 lần
45 USD
3 ngày = 30 USD
5 ngày = 20 USD
5 usd
Lưu trú visa
3 tháng -1 lần
80 USD
(Visa B3, B2 phải có chứng nhận CA phường)
5usd
Gia hạn
3 tháng -nhiều lần
105 USD (Visa B3)
5 usd
Cấp mới
 1 tháng -1 lần
70 USD (Visa C1, C2, Miễn thị thực)
5 usd
Cấp mới
 3 tháng -1 lần
110 USD (Visa C1, C2, Miễn thị thực)
5 usd
Cấp mới
 3 tháng – nhiều lần
180 USD (Visa C1, C2, Miễn thị thực)
5 usd

Trả lời