Thủ tục và các giấy tờ gia hạn tạm trú

Thắng cảnh Việt không phải là Cơ quan được Ủy quyền của chính phủ hoặc Cơ quan đại diện của Đại sứ quán. Thắng cảnh Việt cung cấp dịch vụ tư vấn làm tăng tỷ lệ đạt Visa mong muốn và đại diện Quý khách hàng làm mọi thủ tục với Đại sứ quán. Quý khách hàng có thể lựa chọn nộp hồ sơ Visa trực tiếp tại Đại sứ quán hoặc thông qua Thắng cảnh Việt, chi phí nộp trực tiếp tại Đại sứ quán có thể thấp hơn so với chi phí tại Thắng cảnh Việt.

thẻ tạm trú

THẺ TẠM TRÚ ĐƯỢC CẤP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRONG CÁC TRƯỜNG SAU:

– Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
– Người nước ngoài là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
– Người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần;
– Luật sư nước ngoài đã được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt nam theo qui định của pháp luật;
– Người nước ngoài có giấy phép lao động đang làm việc tại các loại hình doanh nghiệp, VPĐD các công ty nước ngoài.
– Chuyên gia, sinh viên, học viên, đang làm việc, học tập theo các chương trình, dự án quốc gia ký kết giữa các Bộ, Ngành được Chính phủ phê duyệt.
– Thân nhân đi cùng gồm (cha, mẹ, vợ, chồng, con ruột ( dưới 18 tuổi ) của những người được cấp thẻ.
Để gia hạn thẻ tạm trú đã được cấp bạn cẩn phải tiến hành thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú của người nước ngoài tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, công an tỉnh (thành phố) hoặc Cục quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an.
1. Thành phần, số lượng hồ sơ gia hạn thẻ tạm trú:
a) Thành phần hồ sơ gồm:
Hồ sơ của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài gồm:
– Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh
– 01 đơn đề nghị gia hạn tạm trú kèm theo hộ chiếu của người nước ngoài.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
2. Đối tượng thực hiện thủ tục gia hạn thẻ tạm trú: Cá nhân, tổ chức.
3. Cơ quan thực hiện gia hạn thẻ tạm trú:
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh (thành phố).
4. Kết quả thực hiện thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú: Giấy chứng nhận, Thị thực.

Trả lời